PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020
Măsura 16 “Cooperare”
Submăsura 16.4 “Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol” 
Beneficiar : I.I. Șumovschi Alina Ionela
Denumire proiect: Dezvoltarea și promovarea piețelor locale exclusiv prin lanțuri scurte de aprovizionare pentru produse agroalimentare din județul Suceava
Localizare : municipiul Suceava

Obiectivele proiectului Snop

  • construirea în zona Bucovinei a unei comunități responsabile în ceea ce privește alimentația sănătoasă, producția sustenabilă și valorificarea produselor pe principiul lanțurilor scurte.
  • crearea unei comunități sănătoase, menită să susțină micii producători și să reducă risipa de alimente.